W związku z komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 25.03.2021r. Przedszkola oraz żłobki zostają zamknięte  w terminie od 27 marca do 9 kwietnia 2021r.

Rozporządzenie w/w sprawie do chwili obecnej NIE ukazało się  na stronie MEiN.

Informujemy o zmianie trybu nauczania na system hybrydowy.

Placówki wychowania przedszkolnego będą zobowiązane stanowić opiekę dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19.

Publiczne Przedszkole nr 10

w Radomsku

Skip to content