Temat: Na podwórku Zapoznanie z wybranymi popularnymi przysłowiami, których bohaterami są zwierzęta; wyjaśnienie ich znaczenia. Gdyby kózka nie...

Temat dnia: Oszczędzamy wodę 1. Zabawa Rób i mów. Rodzic wypowiada krótkie zdania i wykonuje ruchy w odpowiednim tempie. Dzieci powtarzają słow...

1. Zabawa z wykorzystaniem rymowanki. Dzieci ilustrują tekst rymowanki: „Idzie wiosna dumnym krokiem, Pięknie się zazieleniło. Kukułeczki k...

Publiczne Przedszkole nr 10

w Radomsku

Skip to content