„Wiosna jest z nami”

1. Zabawa z wykorzystaniem rymowanki. Dzieci ilustrują tekst rymowanki:

„Idzie wiosna dumnym krokiem,
Pięknie się zazieleniło.
Kukułeczki kukają,
Bociany klekają,
Wróbelki ćwierkają,
Czajki swym furgotem
Wiosnę ogłaszają!”

-Dzieci maszerują po dywanie

-naśladują rączkami ruchy ptaków (małe skrzydełka wróbelki, duże skrzydła bociany)

-naśladowanie w różnych kierunkach lotu ptaków

2. Dowolny taniec przy piosence „Bociek”

Dzieci zapraszają do wspólnej zabawy rodziców i rodzeństwo

3. Zabawa z elementem równowagi ” bocian chodzi po łące”.

Dzieci maszerują z wysokim unoszeniem kolan, potem stają jednonóż i naśladują klekot  bociana:kle, kle, kle.  • Ćwiczą na zmianę, chód i stanie jednonóż na prawej i na lewej nodze.

•Zabawa z elementami przeskoku -„Kałuże”. Dzieci spacerują po dywanie .Na hasło Kałuża – przeskakują przez nią.

3. Słuchanie wiersza pt.  „Wiosna”

„Przyszła do nas pani wiosna,

cała w sukni z kwiatów.

Uśmiechnięta i radosna,

wśród lecących ptaków.

Powróciły z nią bociany,

z dalekiej Afryki.

Żaby w stawie się zbudziły,

misie i jeżyki.

W krzewach słychać śpiew skowronka,

słonko mocniej grzeje.

Na listeczku śpi biedronka,

wiatr leciutko wieje.

Witaj wiosno! Piekna pani.

Cieszy nas twój powrót.

Zieleń liści, świerszczy granie,

kwiatów pełen ogród.”

– Rozmowa na temat wiersza.

• Co zrobiła wiosna?

• Po czym możemy poznać że wróciła wiosna?

• Jakie ptaki i zwierzątka przybyły razem z wiosną?

• Co zmieniło się  w przyrodzie?

4.Praca plastyczna ” Bocian”

Wypełnianie kolorowych części bociana :         czerwoną plasteliną dziób i nogi, czarną plasteliną część skrzydeł, zieloną plasteliną wkleić  trawę, a żółtą można dolepić słońce.

Publiczne Przedszkole nr 10

w Radomsku

Skip to content