1. Rytmiczne dzielenie na sylaby wyrazów bo-cian        kwia-tek jas-kół-ka     lis-tek bie-dron-ka 2.Zabawa taneczna do piosenki „Ża...

I. Co NIE pasuje?   II. Labirynt...

Publiczne Przedszkole nr 10

w Radomsku

Skip to content