Zadania na środę 08.12.2021 Grupa I „SMERFY”

TEMAT: ŚNIEGOWE GWIAZDKI

 

 

Śniegowe gwiazdki – ćwiczenia w liczeniu.

 

  1. Liczenie śniegowych gwiazdek.

 

Dzieci wybierają sobie różnej wielkości (małe, duże) kartonowe gwiazdki. Każde bierze tyle gwiazdek, ile krążków jest na kartoniku pokazywanym przez rodzica.

Dzieci układają przed sobą kartonowe gwiazdki. Liczą duże gwiazdki, a potem – małe gwiazdki.

 

  1. Uzupełnianie do trzech.

 

Rodzic układa w środku koła trzy kartonowe chmurki z różną liczbą gwiazdek śniegowych:

na pierwszej są dwie gwiazdki, na drugiej – jedna gwiazdka, na trzeciej – trzy gwiazdki śniegowe.

Dzieci liczą gwiazdki na chmurkach i określają, ile gwiazdek jest na pierwszej, ile na drugiej, a ile na trzeciej chmurce.

Dzieci określają, ile gwiazdek należy dołożyć, żeby na każdej chmurce było ich trzy.

Rodzic dokłada gwiazdki.

 

  1. Ćwiczenia słuchowe.

 

Nauczyciel mówi słowa związane z zimą, z podziałem na sylaby.

Dzieci łączą je i mówią całe słowa.

Np. bał-wan, san-ki, śnie-żek, zi-ma, bu-ty, czap-ka, rę-ka-wicz-ki, bia-ły, nar-ty, łyż-wy…

 

  1. Słuchanie wiersza.

 

 

Pada śnieżek biały,

puszysty i suchy,

idą na spacerek

z przedszkola maluchy. (…)

Pada śnieżek biały,

już jest po kolana.

Lepią dzieci razem

śmiesznego bałwana.

Ulepiły pięknie:

– Do widzenia panu!

Jutro znów przyjdziemy,

zaraz po śniadaniu!

 

  1. Rozmowa na temat wiersza.

 

− Jaki jest padający śnieżek?

− Co ulepiły dzieci ze śniegu?

 

  1. Zabawa Co to jest?

 

Rodzic chowa do pudełka pełnego papierowych kulek drobne zabawki, których wcześniej dotykało dziecko.

Dziecko wkłada ręce do pudełka i stara się za pomocą dotyku rozpoznać, co trzyma w rękach.

Potem na chwilę wyciąga przedmiot w celu sprawdzenia, czy prawidłowo odgadł.

 

Miłej zabawy Smerfiki 😊

Publiczne Przedszkole nr 10

w Radomsku

Skip to content