Język angielski dla 5- i 6-latków

Język angielski 18, 20 stycznia.

Happy Grandparents Day! Wesołego dnia dziadków!

1. Poznajemy słownictwo związane z rodziną.

Mum/ mam/ :mama

Dad : tata

Grandad: dziadek

Grandma: babcia

Baby /bejbi/ dziecko

I love you/aj low ju/: kocham Cię, kocham was.

I need you/aj nid ju/: potrzebuję Cię, potrzebuję was.

Hold my hands /hold maj hendz/: Złap mnie za ręcę, złapcie mnie za ręce.

You’re the best/jur de best/: jesteś najlepszy, jesteście najlepsi.

2.Słuchamy piosenki i próbujemy śpiewać ( sam refren). Naśladujemy ruchy, które oddają treść piosenki

I love my gradma, she’s the best. Kocham moją babcię, jest najlepsza

She bakes delicious and sweet cakes . Piecze pyszne i słodkie ciasta.

She’s got a lot of time for me. Ma dla mnie dużo czasu

I love you, granny. Kocham Cię babciu

Ref. Grandma, grandpa, I love you. Babciu, dziadku, kocham was

Grandma,  grandpa, I need you. Babciu dziadku,  potrzebuję was

Grandma,  grandpa,  hold my hands. Babciu, dziadku,  trzymajcie mnie za ręce

You’re the best.    Jesteście najlepsi.

My granpa, he’s as strong as a horse. Mój dziadej jest silny jak koń

He can fix all my broken toys. Potrafi naprawić wszystkiemoje zabawki

He can sing and jump and play the chess. Potrafi śpiewać, skakać i grać w szachy.

Grandpa, you’re the best. Dziadku, jesteś najlepszy.

Ref.

3. Wykonujemy kartkę dla babci i dziadka z okazji ich święta.

4. Zadanie dodatkowe dla 6-latków. Poznajemy dodatkowo słówka:

Brother/brader/ brat

Sister/sister/ siostra.

Wycinamy członków rodziny bałwanków. Utrwalamy nazwy członków rodziny a następnie układamy karty do góry nogsmi i próbujemy odgadnąć, gdzie znajduje się mama, tata itd. Rodzic mówi nazwę członka rodziny a dziecko odgaduje gdzie się ukrył. Można również wydrukować karty podwójnie i odszukiwać pary ( memory game).

 

 

 

Publiczne Przedszkole nr 10

w Radomsku

Skip to content