Słoneczka

ZADANIA NA PONIEDZIAŁEK 21.09.2020

1. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej. Posłuchaj słów, które przeczyta Ci rodzic. Powiedz, co słychać na początku i na końcu każdego słowa: osa, dom, nos, ucho, kot, las, rak, oko, Ola, Ala, Ela, Ula. Teraz posłuchaj słów, które głoskami przeczyta Ci rodzic i powiedz, co słyszysz: 0-s-a, d-o-m, n-o-s, u-ch-o, k-o-t, l-a-s, r-a-k, o-k-o, O-l-a,…

http://przedszkole10.radomsko.pl/2020/09/21/zadania-na-poniedzialek-21-09-2020/

Publiczne Przedszkole nr 10

w Radomsku

Skip to content