ZADANIA NA PONIEDZIAŁEK 21.09.2020

1. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej.

Posłuchaj słów, które przeczyta Ci rodzic. Powiedz, co słychać na początku i na końcu każdego słowa: osa, dom, nos, ucho, kot, las, rak, oko, Ola, Ala, Ela, Ula.

Teraz posłuchaj słów, które głoskami przeczyta Ci rodzic i powiedz, co słyszysz:

0-s-a, d-o-m, n-o-s, u-ch-o, k-o-t, l-a-s, r-a-k, o-k-o, O-l-a, A-l-a, E-l-a, U-l-a.

Dziecko powinno już określać głoskę na początku i na końcu usłyszanego słowa oraz połączyć w całość podane wyrazy. Jeśli tego jeszcze nie potrafi, proszę o ćwiczenie z dzieckiem w podany sposób.

 

2. Nauka II zwrotki piosenki.

Zapamiętaj słowa piosenki i spróbuj je zaśpiewać na melodię, którą zapamiętałeś z zajęć.

„Ruch uliczny”

I.

Kiedy rano idę z mamą do przedszkola,

Przechodzimy przez ruchliwe skrzyżowanie.

Samochody jadą szybko, każdy w swoją stronę –

My stoimy i czekamy, aż światło będzie zielone.

Ref.

Zielone światło – możesz iść,

Czerwone światło – stój i czekaj!

Gdy zielone znów zabłyśnie,

Śmiało idź, nie zwlekaj!

II.

Na plecaku odblaskowe mam światełka

I przechodzę przez ulicę tam, gdzie zebra.

Mama albo tata mocno trzyma mnie za rękę,

Bo wiem o tym: z dorosłymi na drodze zawsze bezpieczniej.

Ref.

Zielone światło – możesz iść…

 

3. Akompaniament do piosenki.

Wykorzystaj posiadane w domu instrumenty perkusyjne (tamburyno, bębenek, kołatka, grzechotka) do wystukania rytmu piosenki. Śpiewaj i graj na instrumencie. Jeśli nie masz instrumentu, wykorzystaj drewniane łyżki, pokrywki, łyżeczkę i kubek. Na każdym z tych przedmiotów można świetnie grać, więc pobaw się w rytmy.

 

4. Zabawa „Echo”

Rodzice wystukują lub wyklaskują wymyślony rytm a dzieci powtarzają ten rytm, wykorzystując klaskanie, tupanie lub stukanie dowolnym przedmiotem.

 

5. Zabawa „Taniec liści”

Reagowanie na zmiany dynamiczne podczas swobodnej improwizacji ruchowej.

Rodzic włącza spokojną muzykę i proponuje, aby dziecko zatańczyło taniec jesiennego liścia, dostosowując ruch do muzyki. Po pewnym czasie zmieniamy tempo muzyki i włączamy muzykę szybką, rytmiczną. Proponujemy dzieciom taniec liścia miotanego wiatrem i szybko poruszającego się w powietrzu. Na zakończenie znów włączamy muzykę spokojną, wyciszającą dzieci.

 

6. Ćwiczenia oddechowe „Kolorowe liście”.

Dzieci zajmują miejsce przy stoliczku. Na powierzchni dłoni kładą liść wycięty z bibuły. Starają się wprawić go w ruch, delikatnie dmuchając. Dzieci wciągają powietrze nosem, podczas wydechu starają się dmuchać zgodnie z poleceniem:

Słabo – mocno – bardzo mocno, długo – krótko – jak najdłużej.

Publiczne Przedszkole nr 10

w Radomsku

Skip to content