Zadania dla Pszczółek i Biedronek na poniedziałek 28. września

Temat tygodnia: Jesień w sadzie.
Temat dnia : Śliwa i śliweczki.

1. Słuchanie wiersza, czytanego przez dorosłego, W. Ścisłowskiego „Jabłoń”

Drzemie w sadzie stara jabłoń
zasłuchana w ptasim śpiewie.
Ile jabłek już z niej spadło
tego sama nawet nie wie.

2. Rozmowa na temat wiersza. Dorosły zadaje pytania, a dziecko odpowiada.
– Co rośnie na jabłoni?
– Dlaczego stara jabłoń, nie wie ile jabłek z niej spadło?

3. Kolorowanka jabłko.
4. Spacer z jabłkiem -zabawa zręcznościowa.

Dziecko spaceruje po pokoju z piłką jabłkiem, trzymanym na wyciągniętych przed siebie dłoniach. Klaśnięcie dorosłego jest sygnałem do wykonania przysiadu tak, aby nie zgubić jabłka (piłki).

Publiczne Przedszkole nr 10

w Radomsku

Skip to content