„Opieka nad wymową dziecka w przedszkolu nie może ograniczać się jedynie do planowanych zgodnie z programem, co pewien czas, ćwiczeń ortofonicznych. Na wymowę dzieci należy zwracać uwagę podczas swobodnych wypowiedzi przedszkolaków, przy malowaniu, zabawie, rozmowie z kolegami. Podczas zabaw ruchowych, wyliczanek, nauki piosenek czy wierszyków należy zwracać uwagę nie tylko na aktywny udział dzieci w tych czynnościach czy dobre opanowanie pamięciowe danego tekstu, ale także na wymowę.”

E. Sachajska, Uczymy poprawnej wymowy

Publiczne Przedszkole nr 10

w Radomsku

Skip to content