Propozycje zadań na środę:)

Witam Was dzieciaki dzisiejszy temat to : „Koziołeczek – dziecko kozy”

Dzisiaj zajęcia matematyczne i zabawy ruchowe o tematyce związanej ze zwierzątkami wiejskimi.

  1. Zabawa Powiedz, gdzie jestem

Osoba dorosła ma maskotkę zwierzątka spotykanego na wiejskim podwórku.            Manipuluje nią, ustawiając w różnych miejscach (na stoliku, pod stolikiem, obok stolika,  za krzesełkiem, przed krzesełkiem itp.) Dziecko określa jej położenie.

  1. Słuchanie wiersza H. Bechlerowej pt. ” Koziołeczek”

Koziołeczek z wielkim koszem

w piątek rano na targ poszedł.

Stoi stragan za straganem,

na nich głowy kapuściane.

 

Koziołeczek za złotówkę

kupił dużą, piękną główkę.

Kiedy wracał przez plac pusty,

zjadł listeczek z tej kapusty.

 

Minął domek, płotek długi,

schrupał przy nim listek drugi.

Trzeci, czwarty zjadł z ochotą,

kiedy kładką szedł przez potok.

 

A przed domem na placyku

został tylko głąb w koszyku.

Kozia mama nóżką skrobie:

– Jak ja z głąba obiad zrobię?…

 

3. Rozmowa na temat wiersza:

– Gdzie poszedł koziołeczek?

– Czyim dzieckiem jest koziołek?

– Co kupił?

– Ile listków kapusty zjadł koziołek?

– Czy z tej reszty (głąba) mama zrobi obiad?

 

4. Liczenie główek kapusty na obrazkach:

– Wskazanie obrazka z największą liczbą główek kapusty

– Układanie obrazków, zaczynając od tego z największą liczbą główek kapusty (4), do tego z najmniejszą liczbą główek kapusty.

– Osoba dorosła pokazuje obrazek z różną liczbą główek kapusty. Dziecko liczy je, określając ich liczbę i pokazując odpowiednią liczbę palców.

Publiczne Przedszkole nr 10

w Radomsku

Skip to content