TEMAT : Odszyfrowujemy nazwy zwierząt.    Zadania na dziś 08.04.2021 – czwartek:    1.(KARTY PRACY CZ.3 STR.90 – 93)    2.Zap...

Temat: Zwierzęta z wiejskiej zagrody. Zadanie 1.   Rodzic rozmawia z dzieckiem, jakie zwierzęta żyją na wsi? Jak nazywają się dorosłe zwie...

Publiczne Przedszkole nr 10

w Radomsku

Skip to content