Zadania na wtorek 13.04.2021

Temat : Tyle stóp ,tyle kroków

Przypomnienie piosenki „ Na podwórku”

https://www.youtube.com/watch?v=An265-G0WOs

Wykonanie zadania w karcie pracy str. 6

Naśladowanie głosów zwierząt przedstawionych na zdjęciach. Otaczanie zieloną pętlą zwierząt, które mają dwie nogi, a czerwoną pętlą , tych które mają cztery nogi. Rysowanie kotów według wzoru.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=8

Słuchanie wiersza czytanego przez rodzica pt. „Podwórkowa awantura”  Teresy Fiutowskiej.

Kura gdacze, kaczka kwacze –

goni kurę mokrą raczej.

Gęś też syczy, kogut pieje.

Gwałtu! Rety! Co się dzieje?

Ryczy krowa, świnia kwiczy,

a indyk się rozindyczył.

Kot mysz goni, głośno miauczy.

– Dość awantur! Już wystarczy!

Tak pies Burek głośno szczeka

i już słychać go z daleka.

Koza meczy: mee, mee, mee…

– Czego psisko mądrzy się?

Dla ochłody – wiadro wody

poleją na głowy, brody!

Wyszły z mody awantury!

A sio, gęsi, a sio, kury!

– Powiedziała, co wiedziała,

białą brodą pokiwała,

pochyliła nisko rogi.

– Cisza! Spokój! Zejść mi z drogi!

 Awantura się skończyła,

bo ta koza groźna była.

 

Długi, krótki – ćwiczenia w mierzeniu długości.

Zmierzcie wspólnie z rodzicami, krokami i stopa za stopą szerokość i długość np. dywanu.

Mierzenie szerokości dywanu stopa za stopą. Zmierzcie szerokość dywanu, stawiając stopę przed stopą (palce jednej stopy dotykają pięty drugiej stopy)  i głośno liczcie. Najpierw robi to Rodzic, następnie dziecko. Dlaczego wyszły różne wyniki? (osoba dorosła ma dłuższe stopy, a młodsza krótsze).

Mierzenie długości dywanu krokami. Mierzenie krokami można zrealizować  w trakcie spaceru po pokoju, kuchni, itp. Zmierzę krokami długość dywanu, a ty licz głośno moje kroki. Teraz ty zmierz tą odległość swoimi krokami, a ja je policzę. Skąd różnica w pomiarze? Dlaczego wyszły różne wyniki? Z czym jest związana długość kroków? − Ze wzrostem. Jak ktoś jest wyższy stawia dłuższe kroki, a niższa osoba krótsze.  W ten sposób możecie zmierzyć długość salonu, kuchni, korytarza, a nawet ogrodu, czy piaskownicy.

Rodzicu, przetnij 10 słomek na części o różnych długościach: krótkie, średnie i długie. Na kartce papieru odrysuj te trzy długości. Pomieszaj słomki. Poproś dziecko, by brało po jednej słomce i mówiło, czy jest krótka, średnia, czy długa. Sprawdzajcie odpowiedzi według wzoru odrysowanego na kartce.

Wykonaj zadanie w karcie pracy str. 7

Olek i Ada zastanawiają się , która tasiemka jest dłuższa . Zastanówcie się jak to sprawdzić. Kolorowanie tasiemek. Kolorowanie kurcząt według wzoru. Kolorowanie trzeciego kurczęcia , licząc od prawej strony.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=8

Ćwiczenia gimnastyczne

https://www.youtube.com/watch?v=yPHeSAx9QCc

Karta pracy str. 68 –  Litery i liczby

Czytanie tekstu indywidualnie przez dzieci. Odszukiwanie zdjęć zwierząt i naklejanie ich w odpowiednich miejscach.

 

Publiczne Przedszkole nr 10

w Radomsku

Skip to content