Propozycje zadań na wtorek 13.04.

Dzień dobry.

Zapraszam do zabawy:

1. Zabawa dydaktyczna – Kolorowa łąka.

Rodzic opowiada o motylach, które pojawiły się nad łąką. Dziecko umieszcza na stole sylwety motyli w odpowiednich kolorach. (mogą to być inne przedmioty, ale niech będą w kolorach niżej podanych)

Na łące budziło się życie. Zakwitało coraz więcej kwiatów, zwierzęta opuszczały zimowe kryjówki i cieszyły się promieniami słońca. Powróciły ptaki. Nad kwiatami fruwały małe zwierzęta – owady. Stokrotkę, która wyciągnęła kwiat do słońca, najpierw odwiedził żółty motyl zwany cytrynkiem. (Dziecko umieszcza na stole sylwetę żółtego motyla). Potem – piękny niebieski motyl z rodziny modraszków. (Obok żółtej sylwety motyla umieszcza niebieską). Usiadł na stokrotce, skosztował nektaru i odfrunął. Kolejnym gościem był biały motyl z ciemnymi plamkami – bielinek kapustnik, zwany tak z powodu jego częstego odwiedzania zagonów kapusty, na której chętnie składa jajeczka. (Umieszcza białą sylwetę motyla na stole). Gdy dzień się powoli kończył, pojawił się jeszcze jeden motyl – pomarańczowy – o dziwnej nazwie czerwończyk dukacik. (Umieszcza na stole sylwetę pomarańczowego motyla).

2.Kolorowe motyle – ćwiczenia matematyczne.

Rodzic rozkłada przed dzieckiem motyle (lub przedmioty) z poprzedniego ćwiczenia. Zadaniem dziecka jest:

– liczenie motyli (czy rzeczy)

– określanie, w jakim kolorze jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty.

3. Zabawa sylwetami motyli.

Dziecko wybiera motyla (lub jakiś przedmiot czy pluszaka) w ulubionym kolorze i ustawia go względem siebie według poleceń rodzica. Np. nad sobą, przed sobą, z boku, za sobą, nisko, wysoko, na stole, pod stołem, na krześle, pod krzesłem…

4. Zabawa orientacyjno-porządkowa – Fruwające motyle.

Dziecko nadal ma swoją sylwetę motyla. Przy nagraniu dowolnej melodii biega po pokoju – czystej planecie i zachwyca się pięknem przyrody, gdy muzyka cichnie dziecko przechodzi do zanieczyszczonej planety, zaczyna maszerować i zbierać śmieci. Następnie muzyka znów zaczyna grać i dziecko-motyl znów wraca na czystą planetę i zachwyca się pięknem, które widzi.

5. Propozycja pracy plastycznej – Z motylem piękniejszy świat.

Rodzic wspólnie z dzieckiem tworzą motyla z papieru kolorowego i rolki po papierze toaletowym. Rodzic wycina z kolorowego papieru skrzydełka, dziecko ozdabia je i przykleja do rolki po papierze, którą maluje farbami. Do rolki dziecko przykleja czółki, które wcześniej wytnie rodzic. Gotowy motyl może posłużyć do zabawy lub :

Pokoloruj motyla:

Dok2

Połącz motylki:

motylki

 

Publiczne Przedszkole nr 10

w Radomsku

Skip to content