Logopeda

I. Głoska „r” – wywoływanie II. Potworne „r” III. IV. Głoska „l” w sylabach i wyrazach

https://przedszkole10.radomsko.pl/2021/04/08/20497/

Ćwiczenia

I. Co ucho słyszy?   Różnicowanie głosek trzech szeregów. Zaznacz głoskę, na którą zaczyna się wyraz – nazwa obrazka.

https://przedszkole10.radomsko.pl/2021/04/08/cwiczenia-7/

I. Utrwalanie s, z, c, dz. II. Gra logopedyczna – głoska „s”

https://przedszkole10.radomsko.pl/2021/04/07/20416/

Publiczne Przedszkole nr 10

w Radomsku

Skip to content