Publikacje

Motoryka mała i duża.

Motoryka mała i duża. Co to jest i jak wspomagać jej rozwój? Motoryka to ogólna sprawność fizyczna człowieka i zdolność do wykonywania wszelkich działalności związanych z ruchem. To jak dobrze jest ona rozwinięta w dużym stopniu zależy od nas samych. Rozwój motoryki jest bardzo istotny dla prawidłowej sprawności fizycznej, a także ogólnego funkcjonowania człowieka. Jeśli…

https://przedszkole10.radomsko.pl/2019/03/15/motoryka-mala-i-duza/

Dojrzałość szkolna

Dojrzałość szkolna. Dzieci sześcioletnie są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Celem jest wyrównywanie szans wszystkich sześciolatków na równy start w szkole – to jest wszechstronne przygotowanie dzieci do warunków szkolnego nauczania i wychowania. Rozpoczęcie nauki szkolnej jest bowiem przełomowym momentem zarówno w życiu dziecka, jak i…

https://przedszkole10.radomsko.pl/2019/01/15/dojrzalosc-szkolna/

Wesołe zabawy w przedszkolu

Okres przedszkolny jest bardzo znaczący dla kształtowania motoryczności dziecka. Dziecko nabywa umiejętności, które w dalszych etapach swojego życia doskonali. Dbając o prawidłowy rozwój fizyczny dziecka, zapewniając mu odpowiednią ilości ruchu wpływamy na jego zdrowie. Ruch jest nieodzownym elementem poprawiania zdrowia, rozwijania sprawności, nabywania doświadczeń, kształtowania nawyków, postaw i umiejętności. Szeroko pojęte zdrowie(w sensie fizycznym, psychicznym…

https://przedszkole10.radomsko.pl/2019/01/07/wesole-zabawy-w-przedszkolu/

Publiczne Przedszkole nr 10

w Radomsku

Skip to content