Kadra

mgr Michałek Beata – dyrektor – Nauczanie początkowe z muzyką

 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika
 • Terapia pedagogiczna z muzykoterapia i choreaterapia
 • Socjoterapia – kurs kwalifikacyjny
 • Zarządzanie dla kadry kierowniczej oświaty

mgr Bednarek Urszula – Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna

 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr Binkowska-Strączyńska Iwona – Pedagogika w zakresie Nauczania początkowego

 • Podyplomowe studium informatyki
 • Studia podyplomowe: Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i nauczanie zintegrowane

mgr Broszkiewicz Magdalena – Praca socjalna

 • Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne
 • Studia podyplomowe: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Studia podyplomowe: Zarządzanie oświatą – menadżer oświaty

mgr Chowaniec Jolanta – Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne


mgr Foremniak Anna – nauczyciel wspomagający – Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 • Studia podyplomowe w zakresie autyzmu (edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu)

mgr Gryglewska Magdalena – Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

 • Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne
 • Studia podyplomowe: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapia i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

mgr Grzejszczak-Barańska Monika – Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyka uzależnień

 • Studia podyplomowe: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne

mgr Kaczmarczyk Edyta – Oligofrenopedagogika, edukacja, rehabilitacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualna


mgr Kaczmarek Marta – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 • Studia podyplomowe: Elementarne nauczania j. angielskiego

mgr Kapuścińska Katarzyna – nauczyciel wspomagający – Pedagogika specjalna

 • Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika, terapia i edukacja osób z autyzmem, Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr Kępa Monika – Pedagogika, Specjalność: Przedszkolna i wczesnoszkolna


mgr Kołodziejczyk Patrycja – Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej; Pedagogika resocjalizacyjna

 • Studia podyplomowe: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Terapia pedagogiczna z elementami logopedii

mgr Kowalik Magdalena – Pedagogika terapeutyczna i wychowanie przedszkolne

 • Studia podyplomowe: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr Kuc Aleksandra – Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne

 • Studia podyplomowe: Logopedia. Logopeda oświatowy

mgr Nowak Anna – Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i praca socjalna

 • Studia podyplomowe: Pedagogika przedszkolna i gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

mgr Owczarek Mirosława – Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe


mgr Pytlarska Marta – Pedagogika, Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym


mgr Sadawa Daria – nauczyciel wspomagający – Pedagogika specjalna

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna
 • Studia podyplomowe: Diagnoza, terapia i edukacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Studia podyplomowe: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

mgr Szladerba Justyna – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna


mgr Szymańska Julita


mgr Witaszczyk Urszula – logopeda – Pedagogika w zakresie oświaty dorosłych

 • Studia podyplomowe: Logopedia
 • Studia podyplomowe: Neurologopedia
 • Studia podyplomowe: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Studia podyplomowe: Zarządzanie placówką oświatową

Publiczne Przedszkole nr 10

w Radomsku

Skip to content