Ramowy rozkład dnia

Zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy ruchowe.
Doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience.
Kulturalne spożywanie posiłku i odpowiednie zachowanie przy stole.
Realizowanie zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka w oparciu o podstawę programową.
Gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia kształtujące postawę dziecka organizowane w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Spacery i wycieczki.
Usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków.
Czynności w zakresie samoobsługi i samodzielności.
Odpoczynek na leżakach, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek.
Dbałość o kulturę i estetykę jedzenia.
Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe.
Zabawy według zainteresowań dzieci – zabawy w małych zespołach.
Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym – obserwacje przyrodnicze.
Praca wyrównawcza i praca z dziećmi o szczególnych zainteresowaniach.
Kontakty indywidualne z rodzicami i wychowankami.

Publiczne Przedszkole nr 10

w Radomsku

Skip to content