O nas

Przedszkole położone jest z dala od ruchliwych ulic i miejskiego zgiełku, wśród zielonego zacisza ogrodu. Posiada sześć przestronnych i słonecznych sal dobrze wyposażonych w pomoce i zabawki, co pozwala na rozwijanie zainteresowań i aktywności ruchowej dzieci. W ogrodzie przedszkolnym znajdują się wydzielone miejsca do zabaw i wypoczynku.

Uroczyste otwarcie przedszkola odbyło się 8 lutego 1980 r. w Międzynarodowym Roku Dziecka. Początkowo posiadało 4 sale zabaw oraz salę rekreacyjną, która ze względu na dużą ilość chętnych dzieci zaadoptowana została na salę zabaw.

Tradycją placówki jest organizowanie uroczystości. Pozwala to dzieciom poznać historię i obyczaje związane z różnymi świętami, wyzwala pozytywne emocje, chęć zaprezentowania bliskim swoich osiągnięć. Do takich uroczystości należą: Mikołajki, Bal Karnawałowy, Dzień Dziecka, Pożegnanie sześciolatków, Pasowanie na przedszkolaka.

Nauczyciele promują twórczą działalność dzieci we wszystkich sferach ich aktywności, preferują model pracy nastawiony na wspomaganie rozwoju dziecka, wykorzystując jego wrodzony potencjał i jego mocne strony. Dzieci z defektami rozwojowymi dzięki systematycznej pracy wyrównawczej osiągają dojrzałość szkolną i odnoszą sukcesy w dalszej nauce.

Od początku istnienia przedszkole duży naciska kładzie na rozwijanie zainteresowań muzycznych, biorąc udział w organizowanych festiwalach, konkursach, w których nasze dzieci zajmują czołowe miejsca. Dostarczają one dzieciom dużo satysfakcji, oswajają z występami z udziałem publiczności. Zamiłowanie wyniesione z przedszkola nasi absolwenci rozwijają w różnych ośrodkach kultury na terenie miasta: Miejskim Domu Kultury Klubie przy Spółdzielni Mieszkaniowej, w Szkole Muzycznej.

Dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w organizowanych na terenie miasta konkursach, w których zajmują czołowe miejsca.

  • „Festiwal Piosenki Przedszkolnej”
  • „Ekologiczny Konkurs Recytatorski”
  • „Tradycje i Obrzędy Ludowe”
  • „Wiosenne Malowanie”
  • „Konfrontacje Przedszkolne”
  • „Świerszczykowe wiersze”

Różnorodność tematyki konkursów daje możliwość wykazania się dzieciom z różnymi uzdolnieniami. Na przestrzeni wielu lat wyłoniła się duża grupa laureatów.

Imprezy o charakterze typowo rodzinnym pozwoliły na wzmocnienie więzi rodziców z przedszkolem. Potyczki rodzinne, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki pozwalają dzieciom wspólnie z rodzicami przeżywać radosne chwile, uczą szacunku dla tradycji i najbliższych.

Dzięki tej współpracy w placówce panuje miła i serdeczna atmosfera.

Publiczne Przedszkole nr 10

w Radomsku

Skip to content